Faaliyet Alanı

Yurtiçinde ve Yurtdışında çok geniş bir müvekkil portföyü bulunan BULGAN HUKUK BÜROSU ; Türkiye’de ve uluslar arası alanda gündem oluşturan , ses getiren bir çok davada hukuki yardım vazifesi üstlenmiş olup ilgilendiği davalara esas teşkil eden olaylar da basın ve yayın organlarında da geniş
yer bulmuştur .
Faaliyet Alanlarımız :
a) Tutuklu ve Tutuksuz yargılamalar Asliye Ceza – Ağır Ceza – Ceza davaları-Sanık Vekilliği-Müşteki Vekilliği
b) Şirket Danışmanlıkları ve Banka , Sigorta , Kredi kartı vs Ticari Davalar
c) Boşanma davaları – Velayet – Nafaka , Tazminat Davaları
d) İş Hukukundan doğan , iş davaları , Tazminat ve işe iade vs davaları
e) Gayrimenkul , Tapu , Tahliye vs davalar
f) İdare Hukukundan doğan iptal davaları ve Tam yargı davalar
g) Basın -Yayın , internet ve Medya Hukukundan doğan davalar
g) Askeri Mahkemelerde görülen davalar
h) Vergi Davaları
i) Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi
j) Avrupa insan Hakları Mahkemesinde görülen davalar
k) Yargıtay , Danıştay , Askeri Yargıtay gibi Temyiz mahkemelerinde devam eden davalar