Tag Archives: Türkiye’deki Ağır Ceza Mahkemeleri

Türkiye’deki Ağır Ceza Mahkemeleri

Ağır ceza mahkemeleri, kanunların ayrıca görevli kıldığı haller saklı kalmak üzere, türk ceza kanununda yer alan yağma(tck m.148), irtikap (tck m.250/1 ve 2), resmi belgede sahtecilik (tck m.204/2), nitelikli dolandırıcılık (tck m.158), hileli iflas (tck m.161) suçları ile ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve “10 yıldan fazla” hapis cezalarını gerektiren suçlarla iligili dava ve işlere bakmakla görevlidirler. Ele aldıkları dâvaların cezaları daha ağır olduğundan, ağır ceza mahkemeleri adını almışlardır.