YARGITAY KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS SUÇUNDA MAĞDURUN BELİNDEN TABANCASINI ÇIKARTARAK DOLDUR-BOŞALT YAPMAYA ÇALIŞMASI SIRASINDA SANIĞIN KENDİSİNE YÖNELMİŞ HAKSIZ SALDIRIYI DEFETMEK İÇİN ÜZERİNDE BULUNAN BIÇAK İLE BİRDEN FAZLA DARBE İLE MAĞDURU YARALAMASI HALİNDE SANIĞIN EYLEMİNİN MEŞRU SAVUNMA SINIRLARI İÇERİSİNDE KALDIĞINA HÜKMETTİ. SANIĞIN BERAATİ YERİNE HAKSIZ TAHRİK ALTINDA KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS SUÇUNDAN CEZALANDIRILMASINA KARAR VERİLMESİ NEDENİYLE YEREL MAHKEME KARARINI BOZDU…AĞIR CEZA AVUKATI ZEKİ BULGAN Tel: 02125834141 – CEZA AVUKATI ZEKİ BULGAN

13 Eylül 2018by admin
  1. Ceza Dairesi         2014/3850 E.  ,  2014/4613 K.

“İçtihat Metni”

Tebliğname No : 1 – 2013/253095
MAHKEMESİ : Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi
TARİHİ VE NO : 10/06/2013, 2013/152 (E) ve 2013/193 (K)
SUÇ : Kasten öldürmeye teşebbüs

TÜRK MİLLETİ ADINA

Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık Şefik’in mağdur Osman’a yönelik eyleminin sübutu kabul, savunması inandırıcı gerekçelerle değerlendirilmiş, incelenen dosyaya göre bozma üzerine verilen hükümde bozma nedeni dışında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, katılan vekilinin sanık hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasının yerinde olmadığına yönelen ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,
Ancak;
Oluşa ve dosya kapsamına göre; sanık Şefik ile mağdur Osman’ın komşu oldukları, olay tarihinden bir süre önce mağdur tarafından, sanığın eşi olan tanık Lütfiye’nin elle ve sözle birkaç kez taciz edildiği, mağdurun tacizlerine telefonla devam etmesi ve durumu sanığa iletmemesi için tehditte bulunması üzerine, Lütfiye’nin evini terkettiği ve durumu eşi olan sanığa telefonla bildirdiği, olay günü de sanık ile mağdurun oturdukları binanın merdivenlerinde karşılaştıkları, sanığın mağdura hitaben “karıma ne yaptın” diye sorduğu, mağdurun ise “sattım lan” diyerek cevap verdiği ve belinden tabancasını çıkararak doldur-boşalt yapmaya çalıştığı, bunun üzerine sanığın kendisine yönelmiş haksız saldırıyı defetmek için üzerinde bulunan bıçak ile bir tanesi batına nafiz olup ince bağırsakta yaralanmaya ve hayati tehlike geçirmesine neden olacak şekilde birden fazla darbe ile mağduru yaraladığı olayda; sanığın meşru savunma sınırları
içerisinde kalan eyleminden dolayı 5237 sayılı TCK’nın 25/1 ve 5271 sayılı CMK’nın 223/2 maddeleri uyarınca beraati yerine yazılı şekilde haksız tahrik altında kasten öldürme suçuna teşebbüsten cezalandırılmasına karar verilmesi,
Bozmayı gerektirmiş olup, Cumhuriyet Savcısı ve sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden, hükmün tebliğnamedeki düşünceye aykırı olarak (BOZULMASINA), 20/10/2014 gününde oybirliği ile karar verildi.

Faydalı Bağlantılar

Sorularınız İçin

Zeki Bulgan İstanbul Barosuna kayıtlı bir Ağır Ceza Avukatıdır.

Copyright © Zekibulgan.av.tr