AĞIR CEZA AVUKATI ZEKİ BULGAN-CEZA AVUKATI ZEKİ BULGAN-KASTEN ADAM ÖLDÜRME SUÇU • HAKSIZ TAHRİK • CEZADA İNDİRİM

25 Kasım 2019by admin

KASTEN ADAM ÖLDÜRME SUÇU • HAKSIZ TAHRİK • CEZADA İNDİRİM

Özet

Haksız tahrik konusunu oluşturabilecek küfür ve diğer olguların gözönüne alınmaması ve de sanık hakkında velayet, vesayet ve kayyımlık açısından getirilen kısıtlamanın şartla salıverme tarihine kadar geçerli olduğunun gözönünde bulundurulmaması bozmayı gerektirmiştir.

YARGITAY 1. CEZA DAIRESI E: 2007/4352 K: 2007/6356 T: 22/08/07

Ş’yi kasten öldürmekten ve izinsiz silah taşımaktan sanık Mustafa’nın yapılan yargılanması sonunda: Hükümlülüğüne ilişkin Bakırköy İkinci Ağır Ceza Mahkemesi’nden verilen 24.05.2006 gün ve 319/135 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi sanık vekili tarafından istenilmiş, sanık duruşmada talep etmiş ve hüküm kısmen re’sen de temyize tabi bulunmuş olduğundan dava dosyası C. Başsavcılığından tebliğname ile Dairemize gönderilmekle: Adli ara verme nedeniyle CMK’un 331/3. maddesi gereğince acele ve tutuklu işleri görmeye yetkili yetkili Nöbetçi Ceza Kurulunca duruşmalı olarak incelendi ve aşağıdaki karar tesbit edildi.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanığın kasten öldürme ve 6136 Sayılı Kanuna muhalefet suçlarının sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suçların niteliği tayin, takdire ilişen cezayı azaltıcı sebebin niteliği takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde bozma nedenleri dışında isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık müdafiinin temyiz dilekçesinde ve duruşmalı incelemede eksik incelemeye, öldürme suçunun vasfına ve 6136 Sayılı Kanuna muhalefet suçundan verilen cezanın paraya çevrilip, ertelenmesi gerektiğine yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine,

Ancak,

1) Sanık hakkında kasten öldürme suçundan mahkumiyet hükmü kurulurken, 5237 sayılı TCK’nın 29. maddesinin uygulanma gerekçesinde, olay anında çıkan tartışma sırasında, maktulün, sanığa küfür etmesi esas alınmış ise de; dosya içeriğine ve sanık savunmasına göre, maktul, sanık ve maktulün oğlu tanık Ramazan arasında iş ilişkisinin bulunduğu, işyerinin tanık Ramazan’ın üzerine kayıtlı olduğu, kağıt üzerinde ortak olmayan sanık Mustafa’nın işyeri için borç senetleri imzalayıp, piyasaya ortak işyeri adına 240 milyar TL borçlandığını ve sonrasında, kendi haberi olmaksızın işyerinin üçüncü bir şahsa devredildiğini ve olay günü sanık ile maktul arasında, bu konuların konuşulduğu sırada, sanığın, kendisinin imzaladığı borç senetlerinin ne olacağını sorması üzerine, maktulün “borçları tanımıyorum” demesiyle çıkan tartışmada maktulün küfür ettiğini belirtmesi ve sanığın inzimam eden nedenlerle maruz kaldığı haksız tahrik altında ruhsatsız tabancasıyla ateş ederek maktulü öldürdüğüne ilişkin savunması karşısında, bu durumun araştırılıp, sonucuna göre, 29. maddenin uygulanmasında makul indirim yapılıp yapılmayacağının düşünülmemesi,

2) 5237 sayılı TCK’nın 53. maddesi uyarınca belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılan sanık hakkında velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından getirilen kısıtlamanın, 53. maddenin 3. fıkrası uyarınca şartla salıverilme tarihine kadar geçerli olduğunun göz önünde bulundurulmaması,

Yasaya aykırı, sanık müdafîinin duruşmalı incelemedeki temyiz itirazları bu nedenle kabulü ile kısmen resen de temyize tabi hükümlerin kısmen tebliğnamedeki düşünce gibi BOZULMASINA, 15.08.2007 gününde oybirliği ile karar verildi.

15.08.2007 gününde verilen işbu karar Yargıtay Cumhuriyet Savcısı huzurunda ve duruşmada savunmasını yapmış bulunan sanık Mustafa müdafii avukatın yüzüne karşı 22.08.2007 gününde usulen ve açık olarak anlatıldı.

2008/3 2008/3 Kaynak:
https://www.istanbulbarosu.org.tr/karararama/KararDetay.aspx?ID=

Faydalı Bağlantılar

Sorularınız İçin

Zeki Bulgan İstanbul Barosuna kayıtlı bir Ağır Ceza Avukatıdır.

Copyright © Zekibulgan.av.tr