HomeAuthor

admin |

CEZA AVUKATLARINA VE AĞIR CEZA AVUKATLARINA  SORULAN SORULAR

Türkiye’deki ağır ceza mahkemelerinin görevi nedir ?   AĞIR CEZA MAHKEMESİ NEDİR ? CEZA DAVASI OLAN CEZA AVUKATINA GİTMEK ZORUNDA MI ? AĞIR CEZA AVUKATI NASIL OLUNUR ? CEZA AVUKATI NASIL OLUNUR ? İSTANBUL’DA CEZA DAVASI OLAN HANGİ CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANIR ? CEZA AVUKATI NASIL SAVUNMA YAPAR ? AĞIR CEZA AVUKATI NASIL SAVUNMA YAPAR ?...

Ceza Avukatı Kavramı Nedir?

Ceza Avukatı kavramı uygulama ile ortaya çıkan teamüli bir kavramdır. Ceza yargılamasında olaya sanık cihetinden bakılırsa yargılamaya konu somut olayın niteliğine göre sanığın çok yüksek miktarlı süreli Hapis Cezası ile cezalandırılması gibi sanık bakımından ağır sonuçların ortaya çıkabilmesi tehlikesi karşısında , Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan sanığın kendisini en iyi Ceza Avukatı ile savunmak için iyi...

Ağır Ceza Avukatı Kavramı

Ağır Ceza Avukatı kavramı uygulama ile ortaya çıkan teamüli bir kavramdır. Ceza yargılamasında olaya sanık cihetinden bakılırsa yargılamaya konu somut olayın niteliğine göre sanığın Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası , Müebbet Hapis Cezası veya çok yüksek miktarlı süreli Hapis Cezası ile cezalandırılması gibi sanık bakımından ağır sonuçların ortaya çıkabilmesi tehlikesi karşısında , Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan...

UZLAŞMA • SANIĞA UZLAŞMA YÖNELTİLMEMESİ • LEHE OLAN YASANIN UYGULANMASI • ADLİ PARA CEZASI

UZLAŞMA • SANIĞA UZLAŞMA YÖNELTİLMEMESİ • LEHE OLAN YASANIN UYGULANMASI • ADLİ PARA CEZASI Özet Mahkemece    uzlaşmak isteyip istemediğinin sorulmadığı ve yeni düzenlemelere göre adli para cezası açısından değerlendirme yapılmadan lehe olan Yasanın yanlış değerlendirilmesi bozmayı gerektirmiştir. YARGITAY 2. CEZA DAIRESI E: 2008/1325 K: 2008/7789 T: 01/05/08 Sövme suçundan sanıklar Hasan ve Sabire’nin yapılan yargılamaları...

İNTERNET SUÇU

İNTERNET SUÇU Özet ÖZET: İnternet suçlarına basın kanunu uygulanmaz. YARGITAY 2. CEZA DAIRESI E: 2012/3490 K: 2012/43666 T: 15/10/12 YARGITAY 2.CEZA DAİRESİ KARARI 5187 sayılı Basın Kanunu’nun 2. maddesinde bu kanunun uygulamasında; Basılmış eser; yayımlanmak üzere her türlü basım araçları ile basılan veya diğer araçlarla çoğaltılan yazı, resim ve benzeri eserler ile haber ajansı yayınlarını,...

KASTEN YARALAMA SUÇU – KASTIN AŞILMASI SONUCU ÖLÜM

KASTEN YARALAMA SUÇU – KASTIN AŞILMASI SONUCU ÖLÜM Özet Sanığın fırsat bulmasına karşın maktülün sadece bacaklarını bıçaklaması sonucu gerçekleşen ölüm, kasten yaralama sonucu gerçekleşen fiil olup alt cezayı gerektirir. YARGITAY 1. CEZA DAIRESI E: 2011/1535 K: 2011/1737 T: 24/03/11 1- Sanık İ. Müdafiinin yasal süreden sonra olan duruşmalı inceleme isteminin CMUK’un 318. maddesi gereğince reddine...

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI • KARARA İTİRAZ MERCİİNİN VERDİĞİ HÜKÜM • TEMYİZ YOLU Özet Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının konusunu oluşturan suçun, sübutu veya nitelendirilmesinde hataya düşüldüğünden bahisle yapılan başvuruların temyiz niteliğinde olduğuna ilişkin itiraz nedeni yerinde değildir. İtiraz merciinde hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin karar 231. maddenin 6. fıkrasında yer alan suça ve sanığa ilişkin,...

HAKSIZ TAHRİK UZUN SÜRELİ TUTUKLULUK Özet ÖZET: Haksiz tahrik, failin haksız bir fiilin yarattığı hiddet veya şiddetli eylemin etkisi altında hareket ederek bir suç işlemesini ifade eder ki, bu durumda fail suç işleme yönünde önceden bir karar vermeksizin, dışarıdan gelen etkinin ruhsal yapısında yarattığı karışıklığın sonucu olarak suç işlemeye yönelmektedir. YARGITAY CEZA GENEL KURULU E:...

REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ • HÜKMÜN KESİNLEŞMESİ KANUN YARARINA BOZMA Özet ÖZET: Eski hale getirme yoluyla karar temyiz edilebileceğinden kanun yararına bozma isteminin reddine karar verilmelidir. YARGITAY CEZA GENEL KURULU E: 2009/5-81 K: 2009/196 T: 07/07/09 DAVA : Hükümlü Ö.’nün; Kasten yaralama suçundan 5237 sayılı TCY’nin 86/2 ve 62. maddeleri uyannca 3 ay 10 gün...

OLASI KAST • BİLİNÇLİ TAKSİR BOZMADAN SONRA YAPILAN YARGILAMA Özet ÖZET: Sanığa bozmada belirtilen ve aleyhinde sonuç doğuracak olan hususlarda beyanda bulunma kendini savunma ve kanıtlarını sunma olanağı tanınmalıdır. YARGITAY CEZA GENEL KURULU E: 2010/22 K: 2010/42 T: 02/03/10 Sanık S. H.’nin 5237 sayılı TCY’nin 89/4, 22/3, 62 ve 52. maddeleri uyarınca 8.100 YTL adli...

Faydalı Bağlantılar

Sorularınız İçin

Zeki Bulgan İstanbul Barosuna kayıtlı bir Ağır Ceza Avukatıdır.

Copyright © Zekibulgan.av.tr