Ağır Ceza Avukatı Kavramı

7 Ağustos 2021by admin

Ağır Ceza Avukatı kavramı uygulama ile ortaya çıkan teamüli bir kavramdır. Ceza
yargılamasında olaya sanık cihetinden bakılırsa yargılamaya konu somut olayın niteliğine
göre sanığın Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası , Müebbet Hapis Cezası veya çok yüksek
miktarlı süreli Hapis Cezası ile cezalandırılması gibi sanık bakımından ağır sonuçların ortaya
çıkabilmesi tehlikesi karşısında , Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanığın kendisini

en iyi Ağır Ceza Avukatı ile savunmak için iyi bir Ağır Ceza Avukatı arayışına girmesi insani ve doğal bir
olgudur .

Ceza yargılamasında Ağır Ceza Avukatı, davadaki katılanın veya yargılanan sanığın haklarını Ceza
Mahkemeleri nezdinde korumak ve sanığın suçsuz olması veya suçun işlendiğine dair yeterli
delil bulunmaması, isnat edilen suç bakımından failin kast veya taksirinin bulunmaması veya
isnat edilen suçun sanık tarafından işlenmesine rağmen olayda bir hukuka uygunluk
nedeninin bulunması hallerinde sanığın beraatine veya şartları var ise sanık hakkında ceza
verilmesine yer olmadığına karar verilmesinin karar sağlanması ve dava sonunda adalete
uygun bir neticenin ortaya çıkması için mesleki bilgi ve tecrübelerini müvekkili lehine
seferber eder.

Ağır Ceza Avukatı Ceza Soruşturmalarında , Cumhuriyet Başsavcılığı veya Polis , Jandarma vs
kolluk birimlerince yapılan soruşturmalarda veya Sulh Ceza Hakimliği Sorgularında,
müştekinin veya şüphelinin haklarını hukuken korumak , soruşturmanın ceza usul
kanunlarına uygun ve adil bir şekilde neticelenmesini sağlamak için mesleki bilgi ve
tecrübelerini ortaya koyar.

Suçtan zarar gören mağdur, müşteki veya katılan taraf da adaletin gerçek manada ortaya
çıkması için Ağır Ceza Avukatının mesleki bilgi ve tecrübelerinden yararlanmak amacıyla
kendilerini Ağır Ceza Mahkemesi , Cumhuriyet Başsavcılığı , Polis , Jandarma vs kolluk
birimlerinde Ağır Ceza Avukatı ile temsil ettirebilirler.

Faydalı Bağlantılar

Sorularınız İçin

Zeki Bulgan İstanbul Barosuna kayıtlı bir Ağır Ceza Avukatıdır.

Copyright © Zekibulgan.av.tr