GenelCeza Avukatı Kavramı Nedir?

7 Ağustos 2021by admin

Ceza Avukatı kavramı uygulama ile ortaya çıkan teamüli bir kavramdır. Ceza yargılamasında
olaya sanık cihetinden bakılırsa yargılamaya konu somut olayın niteliğine göre sanığın çok
yüksek miktarlı süreli Hapis Cezası ile cezalandırılması gibi sanık bakımından ağır sonuçların
ortaya çıkabilmesi tehlikesi karşısında , Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan sanığın
kendisini en iyi Ceza Avukatı ile savunmak için en iyi avukat arayışına girmesi insani ve doğal
bir olgudur .

Ceza yargılamasında Ceza Avukatı katılanın veya yargılanan sanığın haklarını Ceza
Mahkemeleri nezdinde korumak ve sanığın suçsuz olması veya suçun işlendiğine dair yeterli
delil bulunmaması, isnat edilen suç bakımından failin kast veya taksirinin bulunmaması veya
isnat edilen suçun sanık tarafından işlenmesine rağmen olayda bir hukuka uygunluk
nedeninin bulunması hallerinde sanığın beraatine veya şartları var ise sanık hakkında ceza
verilmesine yer olmadığına karar verilmesinin karar sağlanması ve dava sonunda adalete
uygun bir neticenin ortaya çıkması için mesleki bilgi ve tecrübelerini müvekkili lehine
seferber eder.

Ceza Avukatı Ceza Soruşturmalarında , Cumhuriyet Başsavcılığı veya Polis , Jandarma vs
kolluk birimlerince yapılan soruşturmalarda veya Sulh Ceza Hakimliği Sorgularında,
müştekinin veya şüphelinin haklarını hukuken korumak , soruşturmanın ceza usul
kanunlarına uygun ve adil bir şekilde neticelenmesini sağlamak için mesleki bilgi ve
tecrübelerini ortaya koyar.

Suçtan zarar gören mağdur, müşteki veya katılan taraf da adaletin gerçek manada ortaya
çıkması için Ağır Ceza Avukatının mesleki bilgi ve tecrübelerinden yararlanmak amacıyla
kendilerini Asliye Ceza Mahkemesi , Cumhuriyet Başsavcılığı , Polis , Jandarma vs kolluk
birimlerinde Ağır Ceza Avukatı ile temsil ettirebilirler.

Faydalı Bağlantılar

Sorularınız İçin

Zeki Bulgan İstanbul Barosuna kayıtlı bir Ağır Ceza Avukatıdır.

Copyright © Zekibulgan.av.tr