İstinaf mahkemelerinde temyiz süresi uzuyor, ifadeler SEGBİS’le alınacak

12 Haziran 2017by admin

Adalet Bakanlığınca hazırlanan kanun tasarısı taslağının yasalaşmasıyla istinaf mahkemelerinde ihtisaslaşmanın sağlanması, yargılamaların kısa sürede tamamlanması amacıyla yeni düzenlemeler hayata geçirilecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın talimatıyla hazırlanan, kamuoyunda “İstinaf” olarak bilinen Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerinin daha etkin çalışmalarının sağlanması amacıyla çeşitli düzenlemeleri içeren kanun tasarısı taslağı tamamlandı.

Başbakanlığa gönderilen taslağın yasalaşmasıyla, tüm ceza ve hukuk dairelerinin başkanlarının katılımıyla toplanan Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlar Kurulu’nun tekil yapısına son verilecek. Ceza Daireleri Başkanlar Kurulu ile Hukuk Daireleri Başkanlar Kurulu ayrı ayrı oluşturulacak.

İhtisaslaşmanın sağlanması, mahkemelerdeki iş birikiminin önlenmesi amacıyla Bölge Adliye Mahkemesi hukuk ve ceza dairelerinin aralarındaki iş bölümünü belirleme yetkisi Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna (HSYK) geçecek.

Ek görevler verilecek Bölge İdare Mahkemesi Başkanı, kendisine doğrudan bağlı olarak görev yapanlar hakkında disiplin cezası uygulama yetkisine sahip olacak. Başkanlar Kurulu’nun görevleri arasındaki hukuki veya fiili nedenlerle bir dairenin kendi üyeleri ile toplanamadığı hallerde ilgisine göre diğer dairelerden üye görevlendirme görevi Bölge İdare Mahkemesi Başkanının görevleri arasına alınacak.

TARAFLARIN GÜVENLİĞİ İÇİN SANIK İFADESİ SEGBİS‘LE ALINACAK
Bölge İdare Mahkemelerinin temyize açık olmayan kesin kararları ile Danıştayın onamaya ilişkin kararları, kararı veren ilk derece mahkemesine gönderilecek. Bu kararların tebligatı, dosyanın geldiği tarihten itibaren 7 gün içinde idare veya vergi mahkemelerince yapılacak.

Yurt içindeki sanığın duruşmada hazır bulunmasının tarafların güvenliklerini tehlikeye düşüreceğinin ve davanın makul sürede tamamlanmasına engel olacağının belirlenmesi halinde ise ifadenin Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) alınması için Ceza Muhakemesi Kanunu’nda (CMK) düzenlemeye gidilecek.

TEMYİZ İSTEMİNDE BULUNMA SÜRESİ 15 GÜN OLACAK
Makul sürede yargılanma hakkının ihlal edileceği gerekçesiyle Bölge Adliye Mahkemesi ceza dairesinde yapılacak duruşmada, ilk derece mahkemesinin gerekçeli hükmü, ilk derece mahkemesinde dinlenilen tanıkların ifadelerini içeren tutanaklar, keşif tutanakları ve bilirkişi raporunun okunması zorunluluğu kaldırılacak. Söz konusu evrakların anlatılması yükümlülüğü getirilecek.

Hükmün açıklanmasından itibaren 7 gün içinde yapılması gereken temyiz isteminde bulunma süresi tarafların temyiz haklarını daha etkin kullanabilmeleri amacıyla 15 güne çıkarılacak.

Bölge Adliye Mahkemesi ceza dairelerinin kesin nitelikte olan kararlarındaki olası hukuka aykırılıkların giderilebilmesi amacıyla CMK’da değişiklik yapılacak. Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına, kararı veren ceza dairesine 30 gün içinde itiraz edebilme imkanı tanınacak. Sanık lehine yapılan itirazlarda ise süre koşulu aranmayacak. Daire, mümkün olan en kısa sürede itirazı inceleyerek yerinde görürse kararını düzeltecek, aksi halde itiraz kesin olarak reddedilecek.Kaynak:http://www.haberturk.com/gundem/haber/1405542-istinaf-mahkemelerinde-temyiz-suresi-uzuyor-ifadeler-segbisle-alinacak

Faydalı Bağlantılar

Sorularınız İçin

Zeki Bulgan İstanbul Barosuna kayıtlı bir Ağır Ceza Avukatıdır.

Copyright © Zekibulgan.av.tr