Ceza hukukunda tebligat

12 Haziran 2017by admin

Temyiz, usulsüz tebligat 8. Ceza Dairesi         2016/4627 E.  ,  2017/1447 K.

8. Ceza Dairesi         2016/4627 E.  ,  2017/1447 K.
“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : 6136 sayılı Yasaya aykırılık
HÜKÜM : Hükümlülük

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Tebligat Kanununun 21. maddesi uyarınca tebliğ memuru, tebliğ yapılacak kişinin veya onun adına tebligatı almaya ehil kişilerin adreste bulunmamaları halinde, bu kişilerin adreste bulunmama sebeplerini araştırmalı, komşu, yönetici, kapıcı vb. kişilere sorarak onların beyanlarını ve imzalarını almalı ya da imzadan imtina etmeleri halinde bu durumu tebliğ mazbatasına şerh etmesi gerektiğinden, tebliğin usulüne uygun olmadığı anlaşılmakla; sanık … ‘in 07.01.2013 tarihli temyiz istemi süresinde kabul edilerek yapılan incelemede;
Yapılan yargılamaya, dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde gösterilen ve değerlendirilen delillere, oluşan ve mahkemenin soruşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, suçun oluşumuna ve niteliğine uygun kabul ve uygulamasına, hukuka uygun, yasal ve yeterli olarak açıklanan gerekçeye göre sanıkların, eksik incelemeye, yönelik temyiz itirazları yerinde görülmediğinden reddiyle hükümlerin ONANMASINA, 16.02.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Kaynak:http://www.adaletbiz.com/yargitay-kararlari/ceza-hukukunda-tebligat-h148810.html

Faydalı Bağlantılar

Sorularınız İçin

Zeki Bulgan İstanbul Barosuna kayıtlı bir Ağır Ceza Avukatıdır.

Copyright © Zekibulgan.av.tr