Sahte Çek, Dolandırıcılık, Zincirleme Suç

12 Haziran 2017by admin

Sahte Çek, Dolandırıcılık, Zincirleme Suç

Daire:15
Tarih:2016
Esas No:2016/1526
Karar No:2016/5207
Kaynak:Uyap
İlgili Maddeler:TCK. 158, 204
İlgili Kavramlar:Sahte Çek, Dolandırıcılık, Zincirleme Suç
…..
Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre; katılanlar Emin Kurt, Yasin Kurt, Mümin Kurt, Emka İnşaat Limited Şirketi, Oba İnşaat Limited Şirketi, EDF Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi, Artı Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi ve Taş Yapı İnşaat Limited Şirketi vekillerinin suçların sabit oldukları gerekçesine dayanan ve sanıklar Özlem Saygın (Yoğurtçu) ve Özgü Atamer müdafiilerinin de suçların sabit olmadığı gerekçelerine dayanan temyiz itirazlarının reddiyle, hükümlerin ONANMASINA,
3-Sanıklar Özlem Saygın (Yoğurtçu) ve Özgü Atamer hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan verilen mahkumiyet hükümlerine yönelik temyiz incelemesinde;
Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 22.04.2014 tarih, 2013/11-397 E., 2014/202 K. sayılı kararında da belirtildiği üzere, 765 sayılı TCK ile 5237 sayılı TCK’nın “Kamu güvenine karşı suçlar” bölümünde düzenlenen ve belgenin gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi ile kamu güveninin sarsıldığı kabul edilerek suç sayılıp yaptırıma bağlanan “resmi belgede sahtecilik” suçlarının hukuki konusunun kamu güveni olduğu, suçun işlenmesi ile kamu güveninin sarsılması dışında, bir veya birden fazla kişi de haksızlığa uğrayıp, suçtan zarar görmesi halinde dahi, suçun mağdurunun toplumu oluşturan bireylerin tamamının, diğer bir ifadeyle kamunun olduğuna dair kabulünün etkilenmeyeceği, buna göre, sanıklar tarafından, eylem ve fikir birliği içinde hareket edilmek suretiyle, aynı suç işleme kararıyla, farklı mağdurlara değişik zamanlarda verilmek suretiyle kullanılan sahte çekler nedeniyle, TCK’nın 61. maddesi kapsamında, sahte olduğu tespit edilen belgelerin sayısı ve sanıkların suç işleme kastı da dikkate alınarak tek bir resmi belgede sahtecilik suçundan hüküm kurulup, aynı Kanun’un 43. maddesi gereğince zincirleme suç hükümleri gereğince cezanın arttırılması gerektiği gözetilmeden, çeklerin verildiği mağdur sayısınca suç oluştuğu kabul edilip hüküm kurulmak suretiyle fazla ceza tayini,
Kanuna aykırı olup, katılanlar vekillerinin ve sanıklar müdafiilerinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden, 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca, hükümlerin BOZULMASINA, 23/05/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. Kaynak:http://www.adaletbiz.com/yargitay-kararlari/sahte-cek-dolandiricilik-zincirleme-suc-h148775.html

Faydalı Bağlantılar

Sorularınız İçin

Zeki Bulgan İstanbul Barosuna kayıtlı bir Ağır Ceza Avukatıdır.

Copyright © Zekibulgan.av.tr