YARGITAY KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDA HAKSIZ TAHRİKTE YAPILAN CEZA İNDİRİMİNİ AZ BULDU. SOMUT OLAYA GÖRE AZAMİ ORANA YAKIN CEZA İNDİRİMİ YAPILMASINA HÜKMETTİ… AĞIR CEZA AVUKATI ZEKİ BULGAN Tel: 02125834141 – CEZA AVUKATI ZEKİ BULGAN

8 Ağustos 2018by admin
  1. Ceza Dairesi         2017/2919 E.  ,  2018/1270 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
SUÇ : Kasten öldürme
HÜKÜM : TCK’nun 81/1, 29, 62, 53. maddeleri uyarınca 12 yıl 6 ay hapis cezası.

TÜRK MİLLETİ ADINA

1-) Sanık … hakkında 6136 sayılı Kanuna muhalefet suçundan dolayı verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair karar itiraz yasa yoluna tabi olduğundan dosyanın incelenmeksizin iadesine,
2-) Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık …’in maktul …’i kasten öldürme suçunun sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suç niteliği tayin, takdire ilişen cezaları azaltıcı sebeplerin nitelik ve derecesi takdir kılınmış, savunmaları inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümde bozma nedeni dışında isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık müdafiinin subuta yönelen ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,
Oluşa ve dosya kapsamına göre; sanığın maktul tarafından annesine yönelik cinsel saldırıda bulunulduğunu öğrenmesi nedeniyle eylemi gerçekleştirmiş olması ve olay sırasında maktule hangi yüzle buraya geliyorsun” diye sorduğunda “oğlum” diye cevap verdiğini ve devamında da “piç” şeklinde söz söylediğini anlatması ile sanığın bu beyanının aksine her hangi bir tanık beyanı da bulunmaması gözetilip tahrikin ağırlığı dikkate alınarak tayin olunan cezadan TCK’nun 29. maddesine göre azami orana yakın indirim yapılması gerekirken yazılı şekilde orta hadden indirim yapılarak fazla cezaya hükmolunması,
Bozmayı gerektirmiş olup, sanık müdafiinin temyiz itirazı bu nedenle yerinde görüldüğünden, hükmün tebliğnamedeki düşünceye aykırı olarak BOZULMASINA, 19.03.2018 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

Faydalı Bağlantılar

Sorularınız İçin

Zeki Bulgan İstanbul Barosuna kayıtlı bir Ağır Ceza Avukatıdır.

Copyright © Zekibulgan.av.tr