YARGITAY KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS SUÇUNDA SANIĞIN MAĞDURA YÖNELMİŞ HAKSIZ SALDIRIYI O ANDA HAL VE KOŞULLARA GÖRE SALDIRI İLE ORANTILI BİÇİMDE DEFETMEK İÇİN ELE GEÇİRDİĞİ SOPA İLE O SIRADA BAŞKA BİR MAĞDURU BIÇAKLAMAKTA OLAN DİĞER SANIĞIN BAŞINA 1 KEZ VURMASI VE YARALAMASI HALİNDE SANIĞIN EYLEMİNİN MEŞRU SAVUNMA SINIRLARI İÇERİSİNDE KALDIĞINA HÜKMETTİ. SANIĞIN BERAATİ YERİNE HAKSIZ TAHRİK ALTINDA KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS SUÇUNDAN CEZALANDIRILMASINA KARAR VERİLMESİ NEDENİYLE YEREL MAHKEME KARARINI BOZDU…AĞIR CEZA AVUKATI ZEKİ BULGAN Tel: 02125834141 – CEZA AVUKATI ZEKİ BULGAN

13 Eylül 2018by admin
  1. Ceza Dairesi         2013/6188 E.  ,  2015/1304 K.

“İçtihat Metni”

Ağır Ceza Mahkemesi
SUÇ : Kasten öldürmeye teşebbüs etmek

TÜRK MİLLETİ ADINA
Toplanan deliller karar yerinde incelenip, Sanık .. mağdurlar .. ve .. yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçları ile sanık .. mağdur .. yönelik eyleminin sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde sanık .. mağdurlar .. ve .. yönelik suçlarının niteliği tayin, sanık .. yönünden takdire ve tahrike ilişkin cezayı azaltıcı sebeplerin nitelik ve derecesi takdir kılınmış, savunmaları inandırıcı gerekçelerle değerlendirilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde bozma nedeni dışında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan sanık .. müdafiinin sübuta, suç niteliğine, haksız tahrikin derecesine yönelen ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddiyle,
1)Sanık .. hakkında mağdurlar .. ve .. yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından kurulan mahkumiyet hükümlerinin tebliğnamedeki düşünce gibi (ONANMASINA),
2)Sanık .. hakkında mağdur .. yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçundan kurulan mahkumiyet hükmü yönünden yapılan incelemede;
Oluşa ve dosya içeriğine göre, sanık .. ve arkadaşlarının olay gecesi mağdur .. müdürlüğünü yapmış olduğu işyerine eğlenmek için gittikleri, mağdur .. da yanında bulunan arkadaşı ile birlikte söz konusu yere gittiği, aralarında daha önceden de anlaşmazlık bulunan mağdur .. arkadaşı ile sanık .. arkadaşı arasında yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine sanık .. her iki tarafı da işyerinin dışına çıkardığı, dışarıda devam eden kavgada sanık .. üzerinde bulunan bıçağını çıkardığı ve mağdur .. boynundan yaraladığı, bunu gören sanık ..’in sanık .. müdahale etmek istediği ancak sanığın aynı bıçakla .. de batın bölgesinden hayati tehlike geçirmesine neden olacak şekilde yaraladığı, bunun üzerine sanık ..’in oradan uzaklaştığı ancak .. elinde bulunan bıçakla mağdur .. tekrar saldırdığı ve onu tekrar bıçaklamaya başladığı, mağdur .. bir tanesi hayati tehlike geçirmesine neden olacak şekilde toplam 8 bıçak darbesi ile yaralanması üzerine sanık .. de mağdur .. yönelmiş haksız saldırıyı o anda hal ve koşullara göre saldırı ile orantılı biçimde defetmek için ele geçirdiği sopa ile o sırada mağdur .. bıçaklamakta olan sanık .. başına 1 kez vurduğu ve onu organlarından birisinin işlevinin sürekli olarak zayıflaması niteliğinde olan 15 cm2’lik kraniektomi defektine ve hayati tehlike geçirmesine neden olacak şekilde yaraladığı, mağdur .. 12.10.2009 tarihinde Cumhuriyet Savcısına vermiş olduğu ifadesinde de sanık .. kendisini bıçakladığı sırada sanık .. “bizi buraya öldürmeye mi geldin lan” dediğini duyduğunu ve sonra bıçak darbelerinin kesildiğini beyan etmesi karşısında; sanığın meşru savunma sınırları içerisinde kalan eyleminden dolayı 5237 sayılı TCK’nun 25/1 ve 5271 sayılı CMK’nın 223/2 maddeleri uyarınca beraati yerine yazılı şekilde haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi,
Bozmayı gerektirmiş olup, sanık .. müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden, hükmün tebliğnamedeki düşünceye aykırı olarak (BOZULMASINA), 09/03/2015 gününde oy birliği ile karar verildi.

 

Faydalı Bağlantılar

Sorularınız İçin

Zeki Bulgan İstanbul Barosuna kayıtlı bir Ağır Ceza Avukatıdır.

Copyright © Zekibulgan.av.tr