Yargıtay Resmi belgede sahtecilik suçunda 765 sayılı kanun gereği kesintili dava zamanaşımı 15 Yıl ‘dır dedi. AĞIR CEZA AVUKATI ZEKİ BULGAN Tel : 02125834141 – CEZA AVUKATI ZEKİ BULGAN Tel : 02125834141

30 Temmuz 2018by admin

11. Ceza Dairesi         2018/1658 E.  ,  2018/3651 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :…
SUÇ : Resmi belgede sahtecilik
HÜKÜM : Mahkumiyet

Sanığa yüklenen “kanun hükmü gereğince sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli olan belgede sahtecilik” suçunun yasada gerektirdiği cezasının türü ve üst sınırı itibariyle tabi olduğu, 22.07.2002 olan suç tarihinde yürürlükte bulunan ve sanık lehine olan 765 sayılı TCK’ nın 102/3, 104/2. maddelerinde öngörülen 15 yıllık kesintili dava zamanaşımının, suçun işlendiği tarihten temyiz inceleme tarihine kadar gerçekleştiği anlaşılmış ve sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan sair yönleri incelenmeyen hükmün 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, ancak yeniden yargılama yapılmasını gerektirmeyen bu hususta aynı Yasanın 322. maddesi gereğince sanık hakkında açılan kamu davasının gerçekleşen zamanaşımı nedeniyle 765 sayılı TCK’nın 102/3, 104/2 ve 5271 sayılı CMK’nın 223/8. maddeleri uyarınca DÜŞMESİNE, 18.04.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Faydalı Bağlantılar

Sorularınız İçin

Zeki Bulgan İstanbul Barosuna kayıtlı bir Ağır Ceza Avukatıdır.

Copyright © Zekibulgan.av.tr