YARGITAY KASTEN YARALAMA SUÇUNDA MAĞDUR VE ARKADAŞLARININ EŞ ZAMANLI OLARAK SANIĞA SALDIRIDA BULUNMASINDAN DOLAYI SANIĞIN KENDİSİNİ KORUMAK AMACIYLA MAĞDURU YARALAMASININ MEŞRU SAVUNMA SINIRLARI İÇİNDE KALDIĞINA HÜKMETTİ. SANIĞIN BERAATİ YERİNE HAKSIZ TAHRİK ALTINDA YARALAMA SUÇUNDAN CEZALANDIRILMASINA KARAR VERİLMESİ NEDENİYLE YEREL MAHKEME KARARINI BOZDU…AĞIR CEZA AVUKATI ZEKİ BULGAN Tel: 02125834141 – CEZA AVUKATI ZEKİ BULGAN

13 Eylül 2018by admin
  1. Ceza Dairesi         2015/5408 E.  ,  2017/478 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
SUÇ : Öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama
HÜKÜM : 1- Sanık … hakkında;
a)TCK’nun 81, 35, 62 ve 53. maddeleri uyarınca 9 yıl 2 ay hapis cezası
b) TCK’nun 86/1-, 86/3-e, 87/1-d-son, 62 ve 53. maddeleri uyarınca 4 yıl 2 ay hapis cezası
2-Mağdur sanık … hakkında;
TCK’nun 86/1-, 86/3-e, 87/1-d-son, 62 ve 53. maddeleri uyarınca 4 yıl 2 ay hapis cezası
3- Sanık … hakkında;
TCK’nun 86/1-, 86/3-e, 87/1-d-son, 62 ve 53. maddeleri uyarınca 4 yıl 2 ay hapis cezası
4- Katılan sanık … hakkında;
TCK’nun 86/1, 86/3-e, 87/1-c-son, 29, 62 ve 53. maddeleri uyarınca 2 yıl 1 ay hapis cezası

TÜRK MİLLETİ ADINA

Sanık …’in mağdur …’ya yönelik eyleminden kurulan hükümde, sanığın adli sicil kaydındaki ilamların getirilip tekerrüre esas olup olmadığının araştırılmaması, aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.
Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanıklar …, … ve … hakkında ayrı ayrı mağdur …’ ye yönelik kasten nitelikli yaralama suçlarının, sanık …’in mağdur …’a yönelik eylemiyle sanık
…’nin mağdur …’a yönelik eyleminin sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde sanıklar …, … ve … hakkında ayrı ayrı mağdur …’ye yönelik kasten nitelikli yaralama suçlarının niteliği tayin, cezaları azaltıcı takdiri indirim sebebi takdir kılınmış, savunmaları inandırıcı gerekçelerle değerlendirilip kısmen reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde eleştiri ve bozma nedenleri dışında isabetsizlik görülmediğinden, sanık …’in suç vasfına, vesaireye, sanık … ve …in haksız tahrik indirimine, vesaireye, sanık … müdafiinin bir sebebe dayanmayan ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle,
A)Sanıklar …, … ve … hakkında mağdur …’yi kasten nitelikli yaralama suçundan kurulan hükümlerin incelenmesinde;
1)Olayın oluş şekli, sanıkların kastının yoğunluğu, kullanılan silahın niteliği ve darbe sayısı birlikte değerlendirildiğinde kasten yaralama suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngören 5237 sayılı TCK’nun 86/1. maddesi uyarınca aynı kanunun 61. maddesindeki ilkeler gözetilerek sonuca etkili olacak şekilde üst sınıra yakın temel cezalar belirlenmesi gerekirken, yazılı şekilde 1 yıl hapis cezalarına hükmolunması suretiyle eksik ceza tayini,
2)Sanık …’in adli sicil kaydındaki ilamların getirilip tekerrüre esas olup olmadığının araştırılmaması,
B)Sanık … hakkında mağdur …’a yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçundan kurulan hükmün incelenmesinde;
1)Oluşa, mevcut delillere göre, sanığın ani gelişen kavga sırasında mağduru batın bölgesinden tek bıçak darbesiyle hayati tehlike geçirecek ve organ kaybı oluşturacak şekilde yaraladığı anlaşılan olayda, sanığın engel bir durum olmamasına rağmen kendiliğinden eylemine son verdiği, ortaya çıkan kastının bıçakla kasten yaralamaya yönelik olduğu anlaşılmakla, yara sayısı ile meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı, TCK.nun 61. maddesindeki ölçütler gözetilerek üst sınıra yakın şekilde ceza tayiniyle hüküm kurulması yerine, yanılgılı değerlendirme ile öldürmeye teşebbüs suçundan yazılı şekilde hüküm kurulması,
C)Sanık … hakkında mağdur …’ı kasten nitelikli yaralama suçundan kurulan hükmün incelenmesinde;
Olay günü nedeni bilinmeyen bir şekilde kavga eden iki gruptan mağdur ve arkadaşlarının önce çıktığı, sanık ve arkadaşını saldırı amacıyla kapıda beklediği, sanığın da arkadaşıyla dışarıya çıktığı anda eş zamanlı olarak sanığa saldırıda bulunulmasından dolayı sanığın kendisi korumak amacıyla mağduru yaraladığı anlaşılan olayda; sanığın
meşru savunma sınırları içerisinde kalan eyleminden dolayı 5237 sayılı TCK’nun 25/1 ve 5271 sayılı CMK’nun 223/2 maddeleri uyarınca beraati yerine yazılı şekilde haksız tahrik altında kasten yaralama suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi,
Bozmayı gerektirmiş, sanıklar…ve sanık … müdafiinin temyiz itirazları bu sebeplerle yerinde görüldüğünden hükümlerin, tebliğnamedeki düşünceye uygun olarak BOZULMASINA, 20/02/2017 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Faydalı Bağlantılar

Sorularınız İçin

Zeki Bulgan İstanbul Barosuna kayıtlı bir Ağır Ceza Avukatıdır.

Copyright © Zekibulgan.av.tr