Blog

OLASI KAST • BİLİNÇLİ TAKSİR BOZMADAN SONRA YAPILAN YARGILAMA Özet ÖZET: Sanığa bozmada belirtilen ve aleyhinde sonuç doğuracak olan hususlarda beyanda bulunma kendini savunma ve kanıtlarını sunma olanağı tanınmalıdır. YARGITAY CEZA GENEL KURULU E: 2010/22 K: 2010/42 T: 02/03/10 Sanık S. H.’nin 5237 sayılı TCY’nin 89/4, 22/3, 62 ve 52. maddeleri uyarınca 8.100 YTL adli...

KASTEN ÖLDÜRMEYE KALKIŞMA • KASTEN YARALAMA SUÇU Özet ÖZET: Sanık önceden aralarında husumet bulunan mağduru, elverişli silahla hayati noktalarına ateş ederek yaralamış mermisinin bitmesiyle de orada bırakıp kaçmıştır. Bu nedenlerle yaralama yerine kasten öldürmeye kalkışma cezası ile cezalandırılmalıdır. YARGITAY CEZA GENEL KURULU E: 2009/252 K: 2010/46 T: 02/03/10 Adam öldürmeye kalkışmak suçundan sanık A.’nın, suç...

EVRAKTA SAHTECİLİK SUÇU • ZİNCİRLEME SUÇ Özet ÖZET: İki adet çek yaprağı üzerinde aynı zaman diliminde yapılan sahtecilikten dolayı sanık hakkında eski TCK’nın 80. maddesinin uygulanması olanaklı ise de yeni TCK’nın 43/1. maddesi madde metninde yer alan “değişik zamanlarda” ibaresi nedeniyle uygulanmamalıdır. YARGITAY CEZA GENEL KURULU E: 2010/98 K: 2010/143 T: 08/06/10 Resmi belgede sahtecilik...

TEMYİZ YASA YOLU • YASA YOLUNA BAŞVURU HAKKI Özet ÖZET: Yerel mahkeme kararındaki yasayolu bildiriminde, yasayolunun türü, süresi ve merciinin yazılmasına karşın başvuru şekli gösterilmemiştir. Anılan hükümler, yerel mahkemenin bu eksikliği gidermek için yasayoluna başvuru şekline ilişkin eksikliği gidermeye yeterli açıklamalı tebligat ile hükümlüyü bilgilendirmesini zorunlu kılmaktadır. Böyle bir bilgilendirme yapılmadan, yapılan bildirimin ve tebliğin...

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI TEMYİZ EDİLEMEME Özet ÖZET: 5271 sayılı CYY’nin 231/12. maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı itiraz yasa yoluna tabi olup, bu karara karşı itiraz yasa yolu temyiz yasa yoluna başvurulması isabetsiz olduğundan mahkemece verilen red kararında bu yönüyle bir isabetsizlik bulunmamaktadır. YARGITAY CEZA GENEL KURULU E: 2010/3-127 K: 2010/149 T: 15/06/10...

ŞİKAYET DİLEKÇESİ • ŞÜPHELİLERİN KİMLİĞİ Özet ÖZET: Şikayet dilekçesinde şüphelilerin kimlikleri açıkça yazmasa bile kim oldukları belliyse dilekçe reddedilemez. YARGITAY CEZA GENEL KURULU E: 2010/16-114 K: 2010/154 T: 22/06/10 Müşteki vekili 18.07.2008 tarihli dava dilekçesiyle, sanıkların alacaklısını zarara uğratmak kastıyla mevcudunu eksiltmek suçunu işledikleri iddiasında bulunması üzerine, “İİK’in 345. maddesine göre hükmi şahsın temsilcisi hakkında...

YARGITAY BOZMASI • SANIĞIN YOKLUĞUNDA KARAR VERİLMESİ Özet ÖZET: Sanık aleyhine verilmiş Yargıtay bozma kararına karşı sanıktan diyeceği sorulmadan yokluğunda karar verilmesi yasaya aykırıdır. YARGITAY CEZA GENEL KURULU E: 2008/1-254 K: 2009/4 T: 27/01/09 Sanıkların müdahil A’ya sopayla vurmaları sonucu kafada sol frontoparietalde açık çökme kırığı, pnömaselafil, subaroknoid kanamaya, motor afazi, sesörinoral disfaziye ve organik...

TEKERRÜR OLUŞMASININ KOŞULLARI Özet ÖZET: İkinci suçun işlendiği tarihten sonra kesinleşen mahkumiyetler; 18 yaşından küçüklerin işlediği suçlar; infaz süreli hapis cezası; adli para cezasına ilişkin mahkumiyet hükümleri tekerrüre esas oluşturmaz. YARGITAY CEZA GENEL KURULU E: 2010/1-10 K: 2010/7 T: 26/01/10 1- Sanık Şaban’ın maktul İsmail’i kasten öldürmek suçundan 5237 sayılı TCY’nin 81. maddesi gereğince müebbet...

YAĞMA SUÇU • HIRSIZLIK İLE YAĞMA ARASINDAKİ FARKLAR Özet ÖZET: Hırsızlık suçunun davamı olarak gerçekleşen cebir ve tehdit yağma suçunu değil, hırsızlık ve tehdit veya hırsızlık ve yaralama suçunu oluşturur. Yağma suçunda tehdit veya cebir malın alınmasına veya teslimini sağlamaya yönelik olmalıdır. Mağdurun yaralanmasından sonra silahının alınıp götürülmesi yağma suçunu oluşturmaz. Zira, bu durumda silah...

İADE EDİLEN DOSYA • HÜKMÜN SANIK ALEYHİNE DEĞİŞTİRİLEMEYECEĞİ Özet ÖZET: Lehe yasa değerlendirilmesi yapılması gerektiğinden bahisle esas yönünden iade edilen dosyalarda temyiz sadece sanık veya aleyte sonuç verecek kişiler tarafından yapılmış ise ilk hükümde verilmiş olan cezadan daha ağır bir cezaya hükmedilemez. YARGITAY CEZA GENEL KURULU E: 2010/11-18 K: 2010/17 T: 02/02/10 Sanıklar Cemal, Naşlt...

Faydalı Bağlantılar

Sorularınız İçin

Zeki Bulgan İstanbul Barosuna kayıtlı bir Ağır Ceza Avukatıdır.

Copyright © Zekibulgan.av.tr